Første spadestik til Institut for Fødevarers nye bygninger

Aarhus Universitet tager første spadestik til nye bygninger til Institut for Fødevarer den 20. marts, hvor regionsformand, borgmester og AU-rektor er blandt deltagerne. Nybyggeriet skal ligge i Agro Food Park i Skejby.

15.03.2018 | Rasmus Rørbæk

Institut for Fødevarers nye byggeri forventes afsluttet i 2019, hvor 140 medarbejdere og studerende får deres daglige gang i bygningerne. (Ill: CF Møller/AU).

Internationalt er Danmark anerkendt for kvalitetsfødevarer og for verdensførende forskning, og når Aarhus Universitet tager det første spadestik til de nye bygninger til Institut for Fødevarer, er det startskuddet på et arbejde, der skal konsolidere og udbygge den position.

Spadestikket fejres den 20. marts 2018 kl. 11-13 i Agro Food Park 48 i Aarhus N.

Det er et ambitiøst byggeri, der kommer til at stå klar til brug i 2019 med 6.800 m2 kontor- og laboratoriebygninger og et væksthus på 2.500 m2 samt andre forsøgsfaciliteter. Byggeriet kommer til at huse 140 medarbejdere og studerende, når det står færdigt.

Forskning og undervisning ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet omfatter hele kæden fra jord til bord, samt de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter. Instituttet placeres i de nye bygninger i Agro Food Park i det nordlige Aarhus, og vil kunne understøtte og indgå i samarbejde med de mange virksomheder og organisationer der findes i dag.

”Aarhus Universitet har en ambition om at skabe en tæt kontakt mellem universitets fødevarerelaterede forsknings- og uddannelsesaktiviteter og fødevareindustrien. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder, når vi kan åbne dørene til det topmoderne Institut for Fødevarer i Skejby i 2019, og for at understøtte det unikke start-up miljø, hvor gode idéer kan blive til forretning.

Sammenhængen mellem den fremtidige fødevareforskning i Skejby og vores stærke veletablerede forskningscenter i Foulum, bliver en central akse for fødevare- og landbrugsforskning i Danmark,” udtaler dekan Niels Chr. Nielsen, der ligeledes ser unikke perspektiver i at placere en væsentlig del af Aarhus Universitets fødevareaktiviteter tæt ved det nye universitetshospital, hvorved der sikres tæt kobling til medicinske og kliniske forskningsmiljøer med interesse for fødevarer, ernæring og sundhed.

Agro Food Park rummer 75 virksomheder med op mod 1.000 medarbejdere, og der er flere på vej. Derfor er placeringen af det nye Fødevareinstitut et vægtigt skridt mod yderligere samarbejde med virksomheder og et udgangspunkt for en mere samlet og styrket fødevareforskning og talentudvikling på Aarhus Universitet. En pointe, der underbygges af Region Midtjyllands regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der fastslår relevansen af tværfaglig forskning:

”Den midtjyske region er et nationalt kraftcenter inden for fødevarer. Det er regionen, fordi vi her er gode til at forske og samarbejde på tværs. Små og mellemstore fødevarevirksomheder med gode idéer kobles til forskere og omvendt. Det er en del af den erhvervsudvikling, vi investerer i som region. Vores fødevare-samarbejde her i regionen er uvurderligt for vores evne til at opretholde Danmark i en førerposition på fødevareområdet. Derfor er det også afgørende med stærke forskningsinstitutioner, der dels kan omsætte forskning til gavn for virksomheder og dels er med til at uddanne de medarbejdere, virksomhederne efterspørger," udtaler Anders Kühnau.

 

Se hele programmet og invitationen her

Medarbejdere