Fokus på erhvervsforskerordningen

Som led i arbejdet med at styrke båndene til erhvervslivet sætter Aarhus Universitet øget fokus på Innovationsfondens erhvervsforskerordning som en attraktiv mulighed både for virksomheder og for forskere.

06.06.2018 | Christina Troelsen

Aarhus Universitet har udgivet en ny folder med titlen "Erhvervsforsker - et tæt samarbejde mellem virksomhed og universitet". Folderen er målrettet både virksomheder og forskere, og findes både på dansk og engelsk. Grafik: AU

Aarhus Universitet har udgivet en ny folder med titlen "Erhvervsforsker - et tæt samarbejde mellem virksomhed og universitet". Folderen er målrettet både virksomheder og forskere, og findes både på dansk og engelsk. Grafik: AU

Gennem erhvervsforskerordningen giver Innovationsfonden støtte til såvel erhvervsrettede ph.d.-projekter som erhvervsrettede postdoc-projekter. Projekterne gennemføres i et tæt samarbejde med en virksomhed, og den ph.d.-studerende eller forskeren er ansat i virksomheden i hele perioden.

Der ligger et uudnyttet potentiale i denne attraktive ordning både for universitetet og erhvervslivet, derfor sættes der nu fokus på at skabe større synlighed omkring ordningen, blandt andet gennem en ny folder og direkte kontakt til virksomhederne.

En erhvervs-ph.d. giver mulighed for et tæt og målrettet samarbejde mellem udviklingsorienterede virksomheder og forskningsmiljøerne på universitetet, og det er med til at skabe øget viden og vækst til gavn for samfundet.

Søren R. Keiding, prodekan for forskning og erhvervssamarbejde på Science and Technology, mener at universitetet skal blive bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i erhvervsforskerordningen:

”Erhvervsforskerordningen er en fremragende løftestang til at øge samarbejdet mellem virksomheder og universitet. Den er med til at flytte universitetets forskning direkte ud i virksomhederne og med til at skabe synlighed omkring virksomhedernes teknologi og produktionsapparat på universiteterne”, siger Søren Keiding.

”Samtidigt skaber ordningen også en attraktiv platform for den enkelte studerende, der kan skabe grundlaget for en fremtidig forskningskarriere i virksomheden eller på universitetet”, tilføjer han.

Ordningen kan både bruges til at starte et nyt, længerevarende samarbejde op, men kan også anvendes til at videreføre resultater fra tidligere samarbejdsprojekter.

En erhvervs-ph.d.-studerende er indskrevet på en ph.d.-skole og deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet.

Ny folder om erhvervsforskersordningen

Aarhus Universitet har udgivet en ny folder med titlen "Erhvervsforsker - et tæt samarbejde mellem virksomhed og universitet". Folderen er målrettet både virksomheder og forskere, og findes både på dansk og engelsk. Folderen er blevet sendt ud til institutter og centre på ST, og forskerne er meget velkomne til at bruge den aktivt i forbindelse med kontakt til virksomheder.

Læs folderen her:

Se også Science and Technologys hjemmeside.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Søren Keiding
Prodekan
Mail: keiding@au.dk
Tlf. 28992061

Rikke J. Ljungmann
Specialkonsulent, ph.d.-partner
Mail: rjl@au.dk
Tlf: 60202605

Medarbejdere