Fordobling af svarprocenten i kursusevalueringer på ST

Med en ny model for kursusevalueringer er det lykkedes at få markant flere studerende til at udfylde kursusevalueringerne. Det gavner kvalitetsarbejdet på ST.

08.02.2018 | Christina Troelsen

Med en ny model for kursusevalueringer er det i efteråret lykkedes at fordoble svarprocenten på kursusevalueringerne på ST. (Foto: Lars Kruse)

Gennem en årrække har ST kæmpet med lave svarprocenter på kursusevalueringer. De lave svarprocenter har betydet, at resultater af evalueringer ikke har været så brugbare, som man kunne ønske sig. I efterårssemesteret besluttede fakultetsledelsen, at der skulle prøves noget nyt, og det har betydet mere end en fordobling af svarprocenten på ST som helhed.

I efteråret 2017 blev der lanceret en ny model for evaluering af kurser på ST, som indebærer at (1) selve evalueringen skal foregå i forbindelse med undervisningen i den andensidste kursusuge, og (2) at opfølgning på resultater sker i forbindelse undervisningen i den sidste kursusuge. Dette skulle tjene tre formål:

1. Mere valide og brugbare resultater

2. Kvalificere feedback fra studerende til underviser

3. Vise de studerende, at evalueringerne danner grundlag for kvalitetsarbejdet på ST

For at styrke systemet omkring kursusevalueringerne blev der også udvidet med muligheden for at underviseren kan tilføje egne spørgsmål til evalueringsskemaet, så specifikke elementer af særlig interesse for underviserne kunne evalueres.

Herudover blev der cirka fire uger før sidste undervisningsgang udsendt en mail med konkrete bud på hvordan underviserne kunne evaluere. Cirka 10 dage før semesterets afslutning blev der sendt en mail ud til undervisere, hvis kurser havde en relativ lav svarprocent med forslag til hvordan de kunne øge svarprocenten.

Og indsatsen virkede: Svarprocenten steg fra 26,3 % i foråret til 55,0 % i efteråret. En stigning på over 100%!

Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius glæder sig over successen:

”De studerendes feedback på, hvad der er godt i undervisningen og hvor det kunne blive bedre, er guld værd, ikke kun for den enkelte underviser, men også for den samlede indsats for at sikre en høj kvalitet i undervisningen på fakultetet. Derfor er det overordentlig positivt, at det er lykkedes at hæve svarprocenten. Der skal lyde en stor tak til alle, der har medvirket til at få systemet til at fungere, og de mange studerende, der har svaret på evalueringerne,” siger Finn Borchsenius.

Medarbejdere
89573 / i31