Fra dansk til engelsk – nye regler for brug af eksterne oversættere

Aarhus Universitets udbud på oversættelse er afsluttet, og resultatet er en ny indkøbsaftale, som dækker al ekstern oversættelse. På ST er der indgået aftale med to freelance-oversættere, som fremover skal levere alle fakultetets og institutternes eksterne oversættelser fra dansk til engelsk.

05.12.2017 | Christina Troelsen

Institutter og andre enheder, som har brug for at købe oversættelser ’ude i byen’, skal være opmærksomme på, at universitetets indkøb af oversættelse fra dansk til engelsk har været i udbud, og det betyder, at der nu er regler for, hvor vi må bestille eksterne oversættelser. Aftalen gælder altså ikke oversættelser, som laves internt.

På ST vandt følgende oversættere udbuddet:

  1. Global Denmark ved Simon Scott Palmer (primær)
  2. O’Shea Translations ved Billy O’Shea (sekundær)

Det betyder, at al ekstern oversættelse skal bestilles hos Global Denmark. Har han ikke mulighed for at tage opgaven ind, fx pga. ferie eller travlhed, kontakter man i stedet Billy O’Shea.

Indkøbsaftalen får ingen betydning for de oversættelser, som leveres af institutternes egne medarbejdere. Al ’in house’ oversættelse og sprogarbejde kan fortsætte som hidtil.

Se her hvordan du bestiller oversættelse på ST


Fakta om indkøbsaftalen

  • Tilbuddene i AU’s udbud på oversættelse blev vurderet på pris (40 %) og på kvalitet og kvalifikationer (60 %), og der er indgået fordelagtige prisaftaler med højt kvalificerede, rutinerede oversættere, som har stor erfaring med forsknings- og uddannelsessektoren.
  • Den nye indkøbsaftale er bindende, og man må ikke benytte andre eksterne leverandører til oversættelse.
  • Alle oversættelser fra dansk til engelsk er som udgangspunkt underlagt rammeaftalen. Akademisk korrekturlæsning eller andre sproglige ydelser er ikke omfattet.
  • Aftalen trådte i kraft den 15. november 2017 og gælder for en periode på to år.

Hvis du vil vide mere, kan du finde indkøbsaftalen på AU Indkøbs hjemmeside

Har du spørgsmål til indkøbsaftalen og rammerne for samme, er du velkommen til at kontakte Lenore Messick fra Events og Kommunikationsstøtte på lmm@au.dk.

Hvis du har spørgsmål til bestilling af oversættelser eller til oversættelsespraksis på ST, kan du kontakte Christina Troelsen fra ST Kommunikation på cts@au.dk

Se ST's medarbejderportal: Oversættelse dansk til engelsk på ST

 

 

Medarbejdere