Indkaldelse af forslag til synergiskabende projekter på Science and Technology

Der uddeles synergipakker til forskningssamarbejde inden for hvert af de tre områder: generel synergiskabelse, samarbejde med industri og myndighedsområdet. Ansøgningsfristen er 15. august 2018.

25.06.2018 | Christina Troelsen

Foto: AU Foto

Foto: AU Foto

Fakultetet vil støtte tværfaglige projekter på ST for at styrke og øge det faglige samarbejde mellem fakultetets institutter og centre.

Støtte gives til projekter, som hurtigt vil kunne opnå ekstern finansiering. Projekterne skal danne bro mellem aktiviteter på mindst to ST institutter/centre, hvor de involverede grupper ikke tidligere har haft samarbejde og hvor potentialet for at opnå faglig synergi og en stærk faglig position vurderes at være til stede.

En synergipakke er på max. 250.000 kr. pr. år i 2 år. Så længe målet er klart og udgifterne velbegrundede, kan midlerne bruges frit til synergiskabende aktiviteter, eksempelvis til afholdes af workshops, rejser, frikøb af personale, køb af assistance etc. 

Der uddeles synergipakker til forskningssamarbejde inden for hvert af de tre områder: 1) generel synergiskabelse; 2) samarbejde med industri; 3) myndighedsområdet

Forudsætninger for tildeling:

  • at der er tale om samarbejde mellem forskere fra mindst to institutter på ST (her inkluderet de to dele af BIOS). Forskerne skal ikke tidligere have haft samarbejde.
  • at potentialet for at opnå faglig synergi og en stærk faglig position vurderes at være til stede.
  • at der vurderes at være gode muligheder for at opnå ekstern finansiering baseret på den synergiskabende aktivitet.

Proces:

Der kan søges inden for følgende områder:

  1. Generelle synergiskabende forskningsaktiviteter
  2. Industri-kontaktskabende forskningsaktiviteter
  3. Myndighedsrådgivnings-kontaktskabende forskningsaktiviteter ved etablering af samarbejde med forskningsgrupper, der traditionelt ikke har bidraget til myndighedsrådgivning

Ansøgning:

Ansøgningerne vil blive vurderet af et underudvalg for hvert af de tre områder, hvorefter dekanatet træffer en endelig beslutning. Formænd for underudvalgene er hhv. institutleder Hans Brix, institutleder Thomas S. Toftegaard og direktør Hanne Bach.

Ansøgningen sker ved at udfylde skemaet ”Ansøgning om støtte til synergiskabende aktiviteter på ST”.

Ansøgning inkl. CV og publikationsliste sendes til rådgiver Astrid Rosalie Klingen ark@au.dk

Deadline: 15. august 2018 

Besøg DCAs temaside om dyrevelfærd

Medarbejdere