Millioner til projekter om havets sande miljøtilstand

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har bevilget 10,5 mio. til fem projekter om det danske havmiljø, der samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem. Forskere fra Institut for Bioscience leder tre af projekterne og deltager i et fjerde.

25.08.2017 | Christina Troelsen

Projekterne er såkaldte synteseprojekter, som er korte 1-årige projekter med ambition om at samle og kombinere eksisterende viden om havets miljøtilstand - på tværs af forskningsfelter og aktører og på tværs forskellige interesser som eksempelvis miljøforhold, genopretning og bevarelse af naturkapitalen og samfundsmæssige og kommercielle interesser.

Følgende tre projekter på Institut for Bioscience har fået en bevilling:

Havplan Øresund
Bo Riemann, professor, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience
Bevilling: 2,5 mio. kr.

Kystzonen som renseanlæg
Jacob Carstensen, professor, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience
Bevilling: 2 mio. kr.

Mikroplastik i havmiljøet
Jakob Strand, seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience
Bevilling: 2 mio. kr.

Forskere fra Institut for Bioscience deltager desuden i projektet Havets Skove som ledes af Syddansk Universitet.

Projekterne vil blive udført i samarbejde mellem Aarhus Universitet og bl.a. DTU Aqua, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, GEUS og Aalborg Universitet.

Læs mere om projekterne på The Velux Foundations hjemmeside

Medarbejdere