Ny aftale om bibliotekets service

AU Library er virksomhedsoverdraget til Det Kongelige Bibliotek pr. 1.1.2018. Det betyder ændringer i opgaverne, som biblioteket tager sig af. Ændringerne drejer sig om specifikke opgaver; det helt generelle biblioteksservice er det samme som før.

06.02.2018 | Anne-Mette Siem

Foto: Colourbox

Fakultetsledelsen har, efter en høring i Akademisk Råd, besluttet hvilke nye opgaver, der skal tages ind i forbindelse med overdragelsen, og hvilke opgaver, der bortfalder. Et overordnet kriterium har været, at der skal leveres en mere ensartet service til institutterne på ST. Desuden skal opgaven med Open Access løses inden for de eksisterende ressourcer.

 Opgaver, som AU Library på ST ikke længere udfører, er:

  • tilstedeværelse på Geoscience og Kemi
  • modtagelse af boggaver
  • indkøb af materialer til projekter på institutternes budgetter
  • udbringning af materialer til ansatte 
  • antallet af fagsider reduceres

Bacheloropgaver modtages ikke længere, men specialer modtages og registreres, indtil der er udviklet en elektronisk løsning til visning af dem.

Deltagelsen i tværgående aktiviteter og projekter i AU Library regi reduceres også. Desuden er nogle få øvrige mindre opgaver reduceret eller bortfaldet.

Det er primært på grund af den nye opgave med kvalitetssikring af Open Access, at bibliotekets opgaver bliver omprioriteret. Derudover er det også besluttet, at alle PURE-valideringer fra 2018 bliver foretaget af biblioteket. Der ændres ikke på den nuværende screening af Ph.d.-afhandlinger og udarbejdelsen af ledelsesinformation.

Ændringerne bliver implementeret løbende.

 

 

 

Medarbejdere
89573 / i31