Ny økonomimodel for ST vedtaget

På fakultetsledelsesmødet 5. juli 2018 blev den nye økonomimodel for ST vedtaget. Økonomimodellen tages i brug i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2019.

06.07.2018 | Christina Troelsen

Foto: ST Kommunikation.

Foto: ST Kommunikation.

Fakultetsledelsen har over en længere periode arbejdet med at udforme en ny økonomimodel for ST. I løbet af foråret 2018 er modellen blevet præsenteret for og drøftet af institutledelser, samarbejdsudvalg og Akademisk Råd. På fakultetsledelsesmødet 5. juli blev den så endelig vedtaget.

Transparens, robusthed og forståelige principper er nogle af nøgleordene for den nye økonomimodel, hvor basisforsknings-, kontrakt- og uddannelsesindtægter samt eksterne midler kanaliseres ud på institutterne samtidig med at omkostningerne i udstrakt grad følger gældende interne- og eksterne fordelingsprincipper. Samlet skal dette medvirke til at øge incitamenterne for udvikling af kerneaktiviteterne.

Modellen tages i brug i forbindelse med budget 2019, og alle institutter går over i den nye model med en bundlinje, som de ville have haft i den gamle model.

Dekan Niels Chr. Nielsen glæder sig over, at den nye økonomimodel nu kan træde i kraft:

”Det har ikke været en simpel opgave at udforme en ny økonomimodel, som både skulle give transparens i økonomien og samtidig være robust, forståelig og med indbyggede incitamenter. Derfor har arbejdet stået på længe og krævet mange analyser og drøftelser på tværs af fakultetet. Jeg er glad for, at vi nu i Fakultetsledelsen har fået vedtaget modellen og samtidig givet hinanden håndtryk på, at fælles ansvar og solidaritet stadig er bærende principper for fakultetets samlede økonomi ” siger Niels Chr. Nielsen.

Medarbejdere