Ny økonomimodel præsenteres for lokale samarbejdsudvalg

De lokale samarbejdsudvalg (LSU) på fakultetet er sammen med institutledelserne inviteret til orienteringsmøder om ST’s nye økonomimodel, inden den endelige vedtagelse i fakultetsledelsen til sommer.

14.03.2018 | Anne-Mette Siem

Fakultetsledelsen har over en længere periode arbejdet med at etablere en ny økonomimodel for ST. Formålet med arbejdet har været at skabe en transparent, robust og fair økonomimodel med indbyggede incitamenter til udvikling af kvalitet i kerneaktiviteterne.

Modellen er nu kommet så langt, at den vil blive præsenteret for fakultetets FSU og Akademisk råd. Desuden vil modellen blive præsenteret for LSU’er og institutledelser på tre orienteringsmøder i marts.

På orienteringsmøderne bliver der lagt op til efterfølgende lokale drøftelser, så institutlederne er klædt på til at tage den endelige beslutning om økonomimodellen i fakultetsledelsen.

Det er planen at den nye økonomimodel er klar til vedtagelse i juni og at den bliver taget i brug i forbindelse med fastlæggelsen af budget for 2019.

Medarbejdere
89573 / i31