ST fastholder rumtemperatur på 21 °C

Fakultetsledelsen fastholder energisparekravet, og derfor vil rumtemperaturen også fremover blive holdt på 21°C, som Arbejdstilsynet anbefaler.

11.10.2017 | Christina Troelsen

For godt et år siden besluttede fakultetsledelsen at iværksætte en række energibesparende tiltag, som skal bidrage til de samlede besparelseskrav på ST. Det betød, at rumtemperaturen i fakultetets bygninger blev reduceret til de nuværende 21°C og at der skulle lukkes for varmen i perioden 15. maj til 1. oktober. Der blev iværksat flere tekniske tiltag for at imødekomme sparekravet.

ST Bygningsservice har efter flere henvendelser fra institutterne arbejdet på en tilpasning af de tekniske tiltag, herunder varmereguleringen. Målet er, at temperaturen også skal være komfortabel i de ”kolde perioder” uden for varmesæsonen.

Kontakt os

Hvis du oplever fejl eller mangler på varmesystemet i de enkelte rum eller i din bygning, er det vigtigt, at du melder det ind til dit bygningsserviceområde. Den løbende optimering vil medvirke til, at besparelserne udmøntes fuldt ud og fastholdes på lang sigt.

Du kan bidrage ved at følge nogle få gode råd:

  • Hold radiatortermostaten på max. 3,5
  • Luk dørene til kontorerne
  • Luk for radiatorer ved længere tids udluftning af kontorer

Find kontaktoplysninger til ST Bygningsservice

Se tidligere nyhed: ST sparer på energien (25.08.2016)

Medarbejdere