ST samler Aarhus-aktiviteterne på campus og Katrinebjerg

Rammerne for Aarhus Universitets fysiske udvikling i de kommende år blev præsenteret på et stormøde 2. maj 2018. For Science and Technology betyder det en længe ønsket samling af Institut for Molekylærbiologi og Genetik i Universitetsbyen, indflytning fra Kalø og Silkeborg og samling af life science-aktiviteterne i Universitetsparken, og at ingeniørerne bliver samlet på Katrinebjerg og i Forskerparken.

02.05.2018 | Christina Troelsen

Rammerne for AUs fysiske udvikling i de kommende år blev præsenteret på et stormøde 2. maj 2018. De indebærer blandt andet en samling af ingeniøraktiviteterne på Katrinebjerg. (Grafik: AART Architects)

ST i fremtiden: en life science-klynge på tværs af Universitetsparken forbinder MBG med BIOS og AGRO, en stærk teknologiakse knytter ingeniøraktiviteterne på Katrinebjerg tæt til de naturvidenskabelige fag på campus, og i midten vil et stærkt integreret undervisningsmiljø blive udbygget og fungere som centrum for studieaktiviteter. (Illustration: ST Kommunikation).

Med overtagelsen af det tidligere Kommunehospital har Aarhus Universitet fået en unik mulighed for at samle og styrke en række uddannelses- og forskningsaktiviteter på universitetets centrale campus i Aarhus. Derfor har universitetets bestyrelse vedtaget en masterplan for flytninger og ibrugtagning af de nye bygninger, som også indebærer, at AU opsiger andre arealer både i og uden for Aarhus. Det kommer til at ske i etaper over de næste 10 år.

For ST betyder masterplanen mulighed for at samle nogle af de aktiviteter geografisk, som hidtil har været spredt, og dermed styrke både de interne synergier i forskningsmiljøerne, og synergierne med beslægtede fagområder og med erhvervslivet. Første skridt er en længe ønsket samling af Institut for Molekylærbiologi og Genetiks aktiviteter i Universitetsbyen (det tidl. Kommunehospital) i 2021. Det giver plads til at flytte bl.a. Institut for Biosciences aktiviteter fra Silkeborg og Kalø til Universitetsparken, og samtidig begynde arbejdet med at samle ingeniøraktiviteterne på Katrinebjerg og i Forskerparken.

For dekan Niels Chr. Nielsen er det glædeligt at kunne løfte sløret for masterplanen og de konkrete beslutninger på ST’s område:

”Vi har arbejdet med visionerne for ST’s fysiske udvikling længe, nogle af planerne har været på tegnebrættet lige siden fusionerne i 2011 og 2012, og en del er allerede realiseret. For eksempel har vi her i foråret taget første spadestik til Institut for Fødevarers nye bygning i Skejby, og vi er allerede langt med de konkrete forberedelser til flytningen af MBG. Masterplanen tegner det store billede af universitetets fysiske udvikling i de kommende år, og her får samlingen af ST’s forsknings- og uddannelsesaktiviteter i Aarhus på og omkring et stærkt campusmiljø stor betydning ikke kun internt på ST, men også i samspil med resten af universitetet. Jeg er sikker på, at samlingen af ingeniørerne tæt på de klassiske naturvidenskabelige fag, og nærheden mellem de tekniske, de datalogiske og de humanistiske IT-miljøer på Katrinebjerg vil være med til at styrke AU’s helt unikke synergier mellem ingeniørfaglighed og klassisk naturvidenskab”, siger Niels Chr. Nielsen

Molekylærbiologi og Genetik flytter som de første til Universitetsbyen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) får samlet sine aktiviteter på én lokation frem for de nuværende spredte lokaliteter i Aarhus og Foulum. Således bliver MBG det første institut, som flytter ind i Universitetsbyen. Instituttet overtager bygningerne i den nordlige ende af hospitalsområdet i 2021. Instituttet er allerede i fuld gang med den lokale brugerinddragelse som en del af forberedelserne til indflytningen.

MBG’s fraflytning af de nuværende bygninger i Universitetsparken og Forskerparken på Gustav Wieds Vej er den ”prop”, som åbner op for nye muligheder for rokade og samling af aktiviteter. De lokaler som MBG forlader i Biokæden vil blive overtaget af Institut for Bioscience (BIOS), som dermed kan flytte aktiviteterne fra Silkeborg og Kalø til Aarhus. Samtidig giver en rokade på HEALTH plads til, at Institut for Agroøkologi (AGRO) kan flytte sine undervisningsaktiviteter til Universitetsparken.

Placeringen af MBG i Universitetsbyen meget tæt på DNC (Danish NeuroScience) under Aarhus Universitetshospital (AUH) samt nærhed til Institut for Biomedicin samt BIOS og AGRO i Universitetsparken vil være med til at skabe mulighed for en stærk life-science-klynge på tværs af Universitetsparken. Der vil også være god mulighed for at etablere samarbejder med erhvervslivet, da det forventes, at flere små virksomheder vil få til huse i Universitetsbyen.  

Ingeniøraktiviteterne flytter fra Navitas til Katrinebjerg og Forskerparken

Ingeniørområdet er i rivende udvikling og med ingeniørsatsningen vokser behovet for mere plads til stadighed. Samtidig står det klart, at de nuværende forhold på Navitas ikke kan klare ekspansionen i de kommende år.

Det er derfor blevet besluttet, at ingeniøraktiviteter på Navitas flyttes til Katrinebjerg og samles med ingeniøraktiviteterne der. Bygnings- og maskiningeniørerne oplever allerede nu pladsmangel på Navitas, så der er et helt konkret behov for at gøre noget ved problemet. Navitas vil blive forsøgt solgt, og fraflytningen forventes at kunne finde sted i 2024-25.

Samlingen af ingeniørerne på Katrinebjerg vil styrke og videreudvikle området som AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og ingeniøraktiviteter, ligesom det vil være med til at understøtte universitetets digitaliseringsstrategi og ingeniørsatsningen. Lokalplanen for Katrinebjerg omfatter etablering erhvervsvirksomheder fx inden for Industri 4.0 samt boliger og grønne opholdsarealer.

De lokaliteter som MBG fraflytter i Forskerparken vil blive overtaget af ingeniøraktiviteter inden for bioteknologi og kemiteknologi, som dermed blive knyttet tættere til iNANO, Institut for Kemi og Institut for Fysik og Astronomi.

Med ingeniørerne samlet på Katrinebjerg og i Forskerparken vil der blive skabt en stærk teknologiakse tæt på de naturvidenskabelige fag kemi, fysik, matematik, datalogi, biologi og it, og dermed mulighed for endnu stærkere faglig integration, end der er i dag.

Fra Katrinebjerg er der kort afstand til AU’s fødevareaktiviteter i Agro Food Park i Skejby, hvor Institut for Fødevarers nye bygning er ved at blive bygget, som en del af Danmarks nye fødevareklynge med et stærkt innovationsmiljø i tæt dialog med erhvervslivet og myndighedsområdet.

Forankring af et stærkt integreret undervisningsmiljø i Universitetsparken

Bygningerne i og omkring Ny Munkegade, som huser Institut for Matematik, Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Kemi, fungerer allerede i dag som et centrum for undervisning i kraft af de mange undervisningsfaciliteter og nærheden til kantiner og andre studiefaciliteter.

Denne funktion vil blive styrket og udbygget med flere blandede læringsmiljøer, når en del af de lokaler, som i dag benyttes til kontorer, kan inddrages til undervisning. Det vil blive muligt i forbindelse med at Arts i 2024 fraflytter Kasernen, og den vil kunne overdrages til ST.

Dialogmøder på ST og input til masterplanen

I løbet af de kommende måneder vil der blive inviteret til en række dialogmøder for medarbejdere på ST, hvor planerne for fakultetets fysiske udvikling vil blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til masterplanen – fx i forhold til undervisnings- og studiemiljø eller samarbejde med erhvervslivet.

Alle input vil blive samlet sammen og tænkt ind i forhold til de overordnede synergier i arbejdet med AU’s fysiske udvikling. De samlede input vil blive præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af masterplanen i december 2018.

Desuden vil der, når flytteplanerne bliver konkrete, og det bliver fastlagt, hvem som skal flytte ind i den enkelte bygning, etage, lokale, blive igangsat lokale brugerinddragelser.

Se powerpointslides om ST fra stormødet


Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31