Starten på Water Valley?

En velbesøgt åbning af det nyeste forskningscenter på Science and Technology fik de gode idéer og visioner for fremtiden til at pible frem allerede under de indledende taler i auditoriet på Navitas i Aarhus.

10.10.2017 | Rasmus Rørbæk

Man kunne ikke have ønsket sig en bedre ramme for indvielsen af WATEC, hvor selv vejret viste sig fra sin bedste side. (Foto: AU FOTO/Melissa Bach Yildirim)

Dekan Niels Chr. Nielsen bød de mange fremmødte velkommen, og pointerede, at WATEC har et stort samfundsmæssigt potentiale og mulighed for at opbygge en international førende aktivitet med stort forskningsmæssigt volumen og stor samfundsmæssig gennemslagskraft. (Foto: AU FOTO/Melissa Bach Yildirim)

Direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand havde taget en vision med, som han benyttede lejligheden til at dele med gæsterne: kunne WATEC markere starten på et regionalt samarbejde? Et Water Valley? (Foto: AU FOTO/Melissa Bach Yildirim)

Det lignede en tanke, at åbningen af det forskningsstrategiske center for vandteknologi, WATEC, forgik på havnen i Aarhus. Her, med et smukt vue ud over Aarhusbugten, mødte godt 180 inviterede gæster op i Navitas-bygningen, hvor Aarhus Universitets nyeste forskningscenter skulle se dagens lys.

Der var ikke megen tvivl om, at WATEC har et stort samfundsmæssigt potentiale, og der er  gode muligheder for at opbygge et international førende center med stor forskningsmæssigt volumen og gennemslagskraft. En pointe, der blev fremført af dekan Niels Chr. Nielsen:

”WATEC er en manifestation af vores ambition om at være med helt fremme, herhjemme og internationalt, når det kommer til at løse de store globale udfordringer, menneskeheden står overfor. Det er selvfølgelig vigtigt for universitets medarbejdere og studerende – men også for vores industrielle samarbejdspartnere og ikke mindst verden, hvis vi gør det ordentligt.

I dag er Aarhus Universitet blandt de absolut førende i verden på en række vandteknologiske områder, og med dette nye strategiske forskningscenter, er grundstenen lagt til at underbygge den danske styrkeposition yderligere sammen med det danske erhvervsliv,” pointerede dekan Niels Chr. Nielsen, der er initiativtager til etablering af en række interdisciplinære forskningscentrer på Aarhus Universitet inden for samfundsvigtige områder.

WATEC er det femte af i alt syv strategiske forskningscentre, der etableres på Science and Technology i 2017 for at sikre tværgående samarbejde om forskning og samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner. Ambitionen er, at fakultetsbrede samarbejder signifikant kan styrke og synliggøre forskning, hvor der både er et stort samfundsmæssigt potentiale og mulighed for at opbygge en international førende aktivitet med stort forskningsmæssigt volumen og stor samfundsmæssig gennemslagskraft. I talerrækken var der da også plads til store tanker fra en af de industrielle oplægsholdere:

“Det er en stor dag i dag, hvor vi åbner WATEC – et forskningscenter for vandteknologi. Det er som at indfri en drøm for mange af os, er jeg sikker på. Aarhus Vand har flere store projekter under udvikling inden for en række aspekter af moderne vandforvaltning – her vil forskningscenteret, vi indvier i dag, komme til at spille en nøglerolle, håber jeg. Vi tror på partnerskaber, både som del af forretningsudvikling og som del af vidensproduktion og innovation. Nu nævnte jeg drømme: jeg har en mere: her i regionen har vi universitet, vi har nogle af de største spillere i industrien og vi har stærk viden om distribution og forvaltning: forestil jer en fremtid, hvor Aarhus har en Water Valley – som amerikanerne har Silicon Valley,” sagde direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand.

Efter talerne blev der budt på frisk viden fra fad – både på posters og på flaske – hvor gæster og forskere kunne netværke og nyde en smuk eftermiddag til tonerne af James Khoanyana, der underholdte med musik til arrangentet.

Læs mere om WATEC her.

WATEC har en hjemmeside, der kan findes her.

Medarbejdere
89573 / i31