Stormøder på ST om Campus 2.0

ST afholder tre stormøder, hvor du kan høre mere om Campus 2.0 og fakultetets bygningsplaner. Møderne er for alle interesserede studerende og medarbejdere.

10.09.2018 | Christina Troelsen

Rammerne for AUs fysiske udvikling i de kommende år indebærer blandt andet en samling af ingeniøraktiviteterne på Katrinebjerg. (Grafik: AART Architects)

Den 2. maj 2018 præsenterede universitetsledelsen visionerne for AU's campusudvikling, det såkaldte Campus 2.0. Samtidig blev der igangsat en inddragelsesproces, hvor medarbejdere og studerende  opfordres til at komme med input til masterplanen for AU's fysiske udvikling og dermed være med til at kvalificere visionerne og sikre, at undervisning, forskning, studiemiljø mv. får så gode rammer som muligt.  

ST holder i løbet af de kommende måneder tre stormøder, hvor du kan høre mere om planerne for ST's fysiske udvikling og drøfte ST's overordnede behov i forbindelse med Campus 2.0. Der vil senere følge lokale processer, hvor formålet er at afdække medarbejdere og studerendes konkrete behov.

Tid og sted for møderne:

  • Foulum den 24. september kl. 10.30-12 i Auditorium 8814-3075. Mødet henvender sig især til studerende og medarbejdere på ANIS, AGRO, DCA og FOOD samt Administrationscenter ST Foulum.
  • Katrinebjerg den 1. oktober kl. 11-12.30 i Aulaen, Nordre Ringgade 4, 1412-129B. BEMÆRK! Mødet om Katrinebjerg afholdes i aulaen, da alle auditorier på Katrinebjerg er optaget til undervisning denne dag. 
    Mødet henvender sig især til studerende og medarbejdere på ASE, ENG og CS.

  • Online videomøde på engelsk den 24. oktober kl. 16:30-18.00. Du er også velkommen til at deltage fysisk i mødetSe nærmere information.

  • Universitetsparken den 25. oktober kl. 11.45-13.15 i Aulaen, Nordre Ringgade 4, 1412-129B. Mødet henvender sig især til studerende og medarbejdere på PHYS, GEOS, CHEM, MATH, MBG, BIOS, INANO, FOOD, ANIS, AGRO, DCE samt Administrationscenter ST Aarhus.

På møderne vil dekan Niels Chr. Nielsen introducere planerne for Campus 2.0. og fakultetets tekniske chef Bent Lorenzen vil præsentere planen for fakultetets bygninger. Herefter vil der være en åben drøftelse af ønsker, behov og ideer til at skabe et godt studiemiljø, god sammenhæng på tværs af fakultetet, og til hvordan vi styrker samarbejdet med eksterne relationer.

Drøftelsen er et led i en overordnet brugerinddragelsesproces, derfor vil input fra møderne gå videre til universitetets ledelse. Alle medarbejdere og studerende kan også komme med forslag, ønsker og ideer ved at skrive til nycampus@au.dk.

Følg med på hjemmesiden: Campus 2.0 på ST 

Medarbejdere