Undersøgelse af DCA-rapporter er et nyttigt internt redskab

Gennemgangen af fem års DCA-rapporter havde to mål: Hurtigt at afklare, om der var flere rapporter med mangler, og som hjælp til at undgå lignende sager i fremtiden.

20.11.2019 | Science and Technology

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

I kølvandet af sagen om oksekødsrapporten fra DCA iværksatte dekanatet på ST efter aftale med rektor en gennemgang af de seneste fem års DCA-rapporter. I alt er der udgivet 113 rapporter fra DCA, en del af udgivelserne er myndighedsrådgivning, andre er formidling af forskning på forskellige måder. 55 rapporter er lavet i samarbejde med eksterne parter og var derfor relevante at gennemgå for mangler i deklaration af fx forfatterskaber til rapporterne.

Den interne undersøgelsen havde flere formål. Dels at rette op på fejl og mangler. Dels at dæmme op for gentagelse af sager, hvor forskernes forskningsintegritet og armslængde kunne beklikkes. Og endelig var der et tungtvejende hensyn til medarbejderne på DCA, som uventet og pludseligt blev eksponeret for meget negativ medieomtale. Dekanatet på ST stod for den interne undersøgelse, hvilket sikrede at den blev gennemført så hurtigt som muligt.

Systematisk gennemgang af rapporter

Undersøgelsen er gennemført med en spørgeramme, som systematisk har kortlagt projekttype, finansiering, om der findes underskrevne kontrakter, og med hvad og i hvilket omfang, eksterne parter eventuelt har bidraget til rapporten. Desuden har undersøgelsen afdækket forskernes samarbejds­relationer med de eksterne parter.

De 34 rapporter, som efterfølgende blev vurderede til at mangle deklaration af eksempelvis eksternt samarbejde, har fået tilføjet et indstik med de manglende informationer.  

Se listen over de 34 rapporter (pdf)

ST’s retningslinjer dæmmer op for usikkerhed

På ST’s medarbejderportal findes retningslinjer for forskningssamarbejder med eksterne parter. Her kan forskere finde information om, hvad kontrakter skal indeholde, hvordan samarbejdet organiseres og hvordan et produkt kvalitetssikres og afsluttes. Se retningslinjerne.


Læs også:

 

Medarbejdere
89573 / i31