Campus 2.0 på Nat og Tech

Som led i en overordnet brugerinddragelsesproces har alle medarbejdere og studerende mulighed for at komme med input til universitetets bestyrelse om de overordnede behov i forbindelse med Campus 2.0. Denne høringsperiode varer frem til 1. november 2018, hvor fakultetets input til den overordnede udvikling vil gå videre til bestyrelsen.

Derfor vil fakultetet gerne invitere alle medarbejdere og studerende til stormøder om Campus 2.0, hvor der også vil være en gennemgang og drøftelse af ST’s bygningsplaner. Der afholdes tre stormøder samt et online-møde på engelsk:


Baggrund

Med overtagelsen af det tidligere kommunehospitalsområde, som kommer til at hedde Universitetsbyen, har AU fået en unik mulighed for at samle og styrke en række uddannelses- og forskningsaktiviteter på den centrale campus i Aarhus. Derfor har universitetets bestyrelse vedtaget en masterplan for universitetets fysiske udvikling i de kommende år, kaldet Campus 2.0. Læs mere om materplanen på au.dk/nycampus

For ST giver Campus 2.0.-planerne mulighed for at samle Aarhus-aktiviteterne på campus og Katrinebjerg. Samtidig kan nogle af aktiviteterne fra andre af ST's lokationer flyttes til Aarhus. Her nedenfor kan du få et overblik over betydningen af Campus 2.0 for ST.

Campus 2.0: Hvad sker der på ST?

MBG flytter til Universitetsbyen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) får samlet sine aktiviteter på én lokation frem for de nuværende lokaliteter i Aarhus og Foulum. MBG bliver det første institut, som flytter ind i Universitetsbyen. Instituttet forventer at overtage bygningerne i den nordlige ende af hospitalsområdet i 2021. Den lokale brugerinddragelse er i fuld gang som en del af forberedelserne til indflytningen.

Aktiviteter flyttes fra Kalø, Silkeborg og Foulum

MBG’s fraflytning af de nuværende bygninger i Universitetsparken og Forskerparken på Gustav Wieds Vej er den ”prop”, som åbner op for nye muligheder for rokade og samling af aktiviteter. De lokaler som MBG forlader i Biokæden vil blive overtaget af Institut for Bioscience (BIOS). BIOS flytter aktiviteterne fra Kalø og Silkeborg til Universitetsparken. Institut for Agroøkologi, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Fødevarer flytter uddannelsesaktiviteter fra Katrinebjerg til Universitetsparken. Det vil skabe en stærk life science-klynge mellem MBG, Biomedicin, Bioscience, Agroøkologi.

Ingeniørerne flytter fra Navitas til Katrinebjerg og Forskerparken

Navitas søges fraflyttet, og ingeniøraktiviteter samles primært på Katrinebjerg. Katrinebjerg er AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og ingeniøraktiviteter. Med flytningen af ingeniøraktiviteterne fra Navitas til Katrinebjerg ønsker AU at styrke og videreudvikle området. Planerne for den fysiske udvikling af Katrinebjerg skal ses i sammenhæng med og understøtte universitetets digitaliseringsstrategi og ingeniørsatsning.

MBG’s nuværende bygninger i Forskerparken, Gustav Wieds Vej, overtages af ingeniørerne (bioteknologi og kemiteknologi). Det vil give en tættere tilknytning til iNANO og Institut for Kemi og samtidig nærhed til ingeniøraktiviteter på Katrinebjerg. 

Stærkt univervisningsmiljø i centrum

Der skabes et stærkt undervisningsmiljø omkring Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Matematik og Institut for Kemi i Ny Munkegade, hvor der er nærhed til kantiner og andre studiefaciliteter. Der vil ske en udbygning af blandede læringsmiljøer.

ST overtager Kasernen

Arts flytter fra Kasernen til Universitetsbyen (ca. 2025) og ST kan overtage disse bygninger.