Kursusevaluering

Trin i kursusevaluering nr. 1 mulighed for at tilføje egne spørgsmal. nr. 2 frigiv spørgeskema til de studerende og angiv deadline (publish i blackboard) nr. 3 Afsæt tid til at studerende svarer på evaluering i undervisningen. Gerne næstsidste undervisnin
Trin i kursusevaluering
nr. 1 Mulighed for at tilføje egne spørgsmal.
nr. 2 Frigiv spørgeskema til de studerende og angiv deadline (publish i blackboard)
nr. 3 Afsæt tid til at studerende svarer på evaluering i undervisningen. Gerne næstsidste undervisningsgang
nr. 4 Gennemgå resultatet med de studerende med fokus på justering af fremtidige kurser. Gerne sidste undervisningsgang.

Aarhus Universitet og Science & Technology arbejder systematisk med at gøre undervisningen endnu bedre. En af måderne at kvalificere undervisningen på er, at studerende evaluerer de kurser, de følger, så du som underviser får et indblik i, hvordan de studerende har oplevet undervisningen. Det giver dig et godt grundlag at udvikle undervisningen. Derudover anvendes kursusevalueringer også som en del af akkrediteringen af uddannelserne på AU.

Da det er dig, der har konktakten til de studerende og din undervisning, der evalueres, er det vigtig for ST, at du prioriterer kursusevaluering og sørger for, at svarprocenten bliver så høj som muligt. Det giver både AU, studienævn/uddannelsesudvalg og dig selv det bedste grundlag for at anvende resultaterne af evalueringen.

Rammer for kursusevaluering

Kursusevalueringen foregår i Blackboard, og der er en række standardspørgsmål til alle kurser - 3 fælles for alle kurser på AU samt nogle fra dit studienævn/uddannelsesudvalg. Derudover har du mulighed for at stille dine egne spørgsmål, hvis der er noget, DU gerne vil have svar på fra dine studerende. At stille egne spørgsmål giver dig et uvurderligt redskab til at følge effekterne af dine tiltag i undervisningen.

Der er fritekst-mulighed til alle spørgsmål (undtagen de tre på AU niveau), og når evalueringen er slut, kan du se de studerendes svar, både tekstsvar og beregnede procenter fra besvarelser på skalaer.

Evaluering i undervisningstiden

Fakultetsledelsen for Science & Technology har besluttet, at evalueringen skal foregå i undervisningstiden, og at de studerende skal have tilbagemelding på og dialog om evalueringen, inden kurset er slut.

I undervisningen forventes det, at du afsætter tid, gerne næstsidste undervisningsgang, til at de studerende evaluerer kurset. Inden da skal du have tilføjet eventuelle egne spørgsmål og frigivet spørgeskemaet på Blackboard.

Senest sidste undervisningsgang gennemgår du resultaterne sammen med de studerende. Her kan I have en dialog om resultaterne, få uddybet eventuelle kommentarer, og du kan give dit perspektiv på hvilke tiltag, du ønsker at gøre på baggrund af evalueringen til næste gang, kurset skal afholdes.

Det, tror vi, kan gøre vores gode undervisning endnu bedre.

FAQ

Når først spørgeskemaet er frigivet til de studerende, vil det ikke kunne trækkes tilbage
Når spørgeskemaet er sendt til de studerende, er der ikke mulighed for at trække det tilbage. Der er mulighed for at genudsende dit spørgeskema, når tidsfristen er udløbet. Der er dog ikke mulighed for at tilføje eller fjerne spørgsmål eller på anden måde redigere yderligere i spørgeskemaet i forbindelse med genudsendelsen.

Hvis der er færre end 5 studerende tilmeldt kurset
Det er ikke muligt at få data i en evalueringsrapport, hvis der er færre end 5 studerende tilmeldt kurset. Dette er en beslutning taget på AU niveau for at sikre anonymitet hos de studerende.

De studerende får spørgsmål på engelsk og ikke dansk
De studerende vil få spørgsmål på det sprog, de har valgt i Blackboard. Da engelsk er standardsprog i Blackboard, vil de fleste studerende automatisk få spørgsmål på engelsk. Før de klikker sig helt ind i spørgeskemaet, har de dog mulighed for at skifte sproget.

Ændring af sprog i Blackboard
Efter login på Blackboard, klik øverst til højre på dit navn
klik på menupunktet ”Indstillinger”
klik på ”Personlige oplysninger”
klik på ”Redigér personlige oplysninger”
Under ”Brugersprogpakke” vælger du det ønskede sprog
Bekræft ændringer ved klikke på ”Send” nederst i højre hjørne

Kontakt

Vedr. kursusevaluering

Spørgsmål vedr. kursusevaluering kan rettes til Kursusevaluering, Nat-Tech Uddannelse:

Tekniske spørgsmål

Tekniske spørgsmål kan rettes til Blackboard Support: