Administrationscenter Nat-Tech

Administrationscenter ST varetager opgaver der hører under fakultetet, herunder institutternes og centrenes, daglige drift. Administrationscentret understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og studieadministration.

Administrationscenter ST har flere geografiske placeringer: Askov Forsøgsstation, Vejen; Flakkebjerg, Slagelse; Kalø, Rønde; Forskningscenter Årslev, Årslev; Foulum, Tjele; Aarhus Campus, Aarhus; Risø Campus, Roskilde; Silkeborg.