Vores Digitale Arbejdsplads

Kompetenceudviklingsprojekt i Administrationscenter ST 2018-19

Hvad er et digitalt mindset? Er vi klar til at bidrage til udviklingen og hvor digitale skal vi blive? Hvad har du lyst til at lære mere om, og hvad er digital kompetenceudvikling i Administrationscenter ST?

På AU ønsker vi at sikre at vi følger med i den digitale udvikling og at medarbejderne er godt klædt på til den digitale fremtid. I Administrationscenter ST sætter vi over de næste 12 måneder spot på hvad digitalisering er, hvad det betyder for medarbejderne og hvordan vi bliver rustet til en stadig mere digital arbejdsplads.


Ordsky digitalisering

Til det første fællesmøde blev alle bedt om at skrive ord, man forbinder med digitalisering ind i en Mentimeter-måling. Resultatet var denne ordsky.


Fællesmøder for alle medarbejdere

Kompetenceudviklingsprojektet Vores Digitale Arbejdsplads består først og fremmest af en række inspirationsmøder for alle medarbejdere i Administrationscentret, hvor der vil være spændende og relevante oplægsholdere, der bl.a. vil gøre dig klogere på:

  • Hvad er digital kultur?
  • Hvilke digitale kompetencer er der behov for?
  • Hvordan tager vi styringen over/håndterer vi den digitale hverdag?
  • Et blik på den digitale krystalkugle – hvad kan vi forvente vil ske i den nærmeste fremtid?

Møderne bliver lagt ca. hver 2. måned og vil løbende blive annonceret på denne side og i mails og nyhedsbreve samt indkaldt i kalenderen. Der er ikke mødepligt, men en opfordring til så vidt muligt at prioritere at deltage i møderne. Møderne vil foregå i Aarhus og blive videostreamet til Administrationscentrets andre lokationer.

Derudover omfatter projektet konkrete løft af det digitale kompetenceniveau i Administrationscentret gennem uddannelse i digitale værktøjer, og der vil også være fokus på udvikling af digitalt mindset og digital idéudvikling gennem målrettede initiativer.

Visninger

Baggrund for projektet
Administrationscenter ST har fået økonomisk støtte til projektet fra Fonden til udvikling af statens arbejdspladser – FUSA under Kompetencesekretariatet.

Formålet med projektet er:

  • at sikre, at den enkelte medarbejder og organisationen kan indgå aktivt, kreativt og nysgerrigt i den digitale arbejdsplads- og arbejdsopgaveudvikling,
  • at støtte medarbejderne og ledere at udvikle et ’digitalt mindset’ og øge bevidstheden om, at fantasi og nysgerrighed er vigtige værktøj i udviklingen af de bedste løsninger
  • at give medarbejderne et en større digital bevidsthed og dermed selvtillid og tro på, at de er rustet til den accelererende udvikling.

Projektet er forankret i LSU for Administrationscenter ST og tilrettelægges af en arbejdsgruppe i samarbejde med AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø. Projektet omfatter alle medarbejdere i Administrationscenter ST og foregår i løbet af 2018-19.

Kontakt os
Hvis du har gode ideer til oplægsholdere, input til digital kompetenceudvikling eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte en af os arbejdsgruppen:

Hanne Vester Rasmussen, Centerchef, Foulum
Christina Troelsen, ST KOM
Peter René Kithler, ST BYG Drift
Bjørn Vinding Gulbech, Administrationscenter ST Stab
Henrik Philipp Vestergaard, AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø

122289 / i31