HR på ST

Hvem servicerer hvilke institutter og centre?

Som en hjælp til at finde den rette kontaktperson, har vi lavet en oversigt over hvilke HR-partnere, der servicerer de forskellige institutter og centre.

Alle medarbejdere i HR-afdelingen har tavshedspligt. Det betyder, at ansatte altid kan forvente, at deres henvendelser behandles fortroligt.

En oversigt over medarbejdere ligger på HR på Medarbejderservice.

92052 / i31