Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Medarbejderservice på ST Retningslinjer for lokalebooking

Retningslinjer for lokalebooking på Institut for Matematik aften og weekend

For at få det maksimale udbytte af lokaler og af kantines aftenåbning skal alle brugere af området, dvs. fx Folkeuniversitetet, Aarhus Universitets studenter- og personaleorganisationer og faglige grupperinger, så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer. En maksimering af lokaleudnyttelsen vil være med til at øge oplevelsen af et levende miljø fyldt med aktiviteter og forskelligheder samt øge omsætningen i kantinen.

Retningslinjer for lokalebooking:

Arrangementer med op til 1¾ times varighed afvikles inden for følgende  undervisningsmoduler (hvor det første tidspunkt er arrangementets begyndelsestidspunkt):
For D- og E-auditorier/lokaler: 17.15-19.00 og 19.30-21.15
For F- og G-auditorier/lokaler: 17.30-19.15 og 19.45-21.30

Der bookes i AU’s kalendersystem. Alle brugere bedes undgå at booke udover arrangementets varighed. Der bookes i enheder af halve timer med start minuttal .00 eller .30 (fx kl. 17.00-19.00 og 19.30-21.30 for D- og E- auditorier, 17.30-19.30 og 19.30-21.30 for F- og G-auditorier)

Forløb af to dobbelttimer kan planlægges som en dobbeltforelæsning kl. 17.15-21.15 – dvs. at der alt i alt er indlagt 1 time til pause med 3 kvarters spisepause i tidsrummet 19.00-19.45.

Feriedage og alle aflyste og ikke-afviklede bookinger skal slettes fra kalendersystemet for at alle brugere kan råde over lokalerne til andre formål. Begrundelse: Der er i perioder rift om lokalerne.

Den overordnede organisering af lokaleudnyttelsen påhviler administrationscenteret ved Science and Technology, som fordeler lokaler til fakultetets forelæsninger i dagtimerne og til studenterforeninger og andre brugere i aftentimerne.
AU råder over alle lokaler på alle hverdage i perioden 8-17. Desuden råder AU i aftentimerne over følgende lokaler:

 • 1533-103 (Auditorium E) onsdag kl. 17.15-22.00 og torsdage kl. 17.15-19.00
  Reserveret til studenterforeninger m.fl.
 • 1531-215 (Auditorium D3/D215) onsdage og torsdage kl. 16.00-18.00.
  Reserveret til Institut for Matematik

Pånær ovenstående har Folkeuniversitetet forhåndsreserveret de resterende lokaler alle aftentimer i perioden 17.00-22.00.:

 • D113 (1531-113/D1)
 • D119 (1531-119/D2)
 • D215 (1531-215/D3)
 • D219 (1531-219/D4)
 • D211 (1531-211/Kol D)
 • Aud E (1533-103)
 • Aud F (1534-125)
 • G116 (1532-116/G1)
 • G122 (1532-122/G2)
 • G214 (1532-214/Kol G)

Se figurer nedenfor.
Administrationscenteret ved Science and Technology sørger for, at der er synlig forhåndsreservering. Folkeuniversitetet booker de nødvendige lokaler senest 15. januar henholdsvis 10. august, hvor den overordnede forhåndsreservering af alle lokaler således ophører, og de individuelle lokalebookinger bliver gældende.

Grafisk oversigt over forhåndsreserveringen løbende til 15. januar hhv. 10. august

Efter den 15. januar hhv. 10. august ophører den overordnede forhåndsreservering af alle lokaler, og de individuelle lokalebookinger bliver gældende.

Folkeuniversitetet
Institut for Matematik
Øvrige AU

Auditorium E (1533-103)

Auditorium D3/D215 (1531-215)

Alle andre (D113, D119, D219, D211, F, G116, G122 og G214)

Planlægning semester for semester

Lokalebooking aftales for hvert semester på et aftalemøde mellem FU og AU. Aftalemødet afvikles i god tid før semesterstart med det formål at skabe bedst mulig effektivitet, synergi og forretning.

96290 / i31