Advisory Board

Science and Technologys Advisory Board rådgiver dekanen og dekanatet om strategi, visioner og faglige anliggender indenfor hovedområdets kerneområder:

 • Forskning
 • Talentudvikling
 • Uddannelse
 • Videnudveksling

Blandt andet vil Advisory Board beskæftige sig med forskningens kvalitet, Science and Technologys udbud og udvikling af uddannelser og indsatsen ift. talentudvikling og videnudveksling.

Medlemmer af Science and Technologys Advisory Board består af eksterne medlemmer fra ind- og udland, der repræsenterer centrale aftagere af hovedområdets kandidater og akademiske forsknings-, uddannelses- og videnudvekslingsinstitutioner. Medlemmerne modtager ikke honorar for at deltage.

Advisory Board mødes én gang årligt.

Medlemmerne af Advisory Board for Science and Technology 2016-2019:

 • David T. Barnard, Professor, President and Vice-Chancellor,  University of Manitoba (CA)
 • Bjerne S. Clausen, CEO, Haldor Topsøe (DK)
 • Bram de Vos, Managing director, Wageningen UR (NL)
 • Gerry Gilmore, Professor, Institute of Astronomy, University of Cambridge (UK)
 • Jakob Thulesen Dahl, rektor, Skanderborg Gymnasium (DK)
 • James Hicks, Professor, Interim Vice-Chancellor for Research, University of California Irvine (USA)
 • Lars Aagaard, Koncerndirektør, Grundfos Holding A/S (DK)
 • Lars Goldschmidt, Direktør, Bestyrelsesformand (DK)
 • Lars Fogh Iversen, Corporate Vice President, Protein Engineering Management, Novo Nordisk (DK)
 • Rikke Palmgren, rektor, Aalborg Tekniske Gymnasium (DK)
  ST's Advisory Board. Foto: Lajla Johansen
  Medlemmerne af Advisory Board sammen med dekanatet på ST i august 2018. Fra venstre: Jes Madsen, Søren Rud Keiding, Rikke Palmgren, Lars Aagaard, Kurt Nielsen, David T. Barnard, Niels Chr. Nielsen, Lars Goldschmidt, Jakob Thulesen Dahl, Bram de Vos, Gerry Gilmore og Finn Borchsenius. Foto: Aarhus Universitet
  90031 / i31