Erhvervsudvalg

Erhvervsudvalget er fakultetets koordinerende organ for erhvervsrettede aktiviteter og består af repræsentanter for institutterne samt dekanatet.

Erhvervsudvalget for Science and Technology skal bidrage til øget dialog og samarbejde med det private erhvervsliv og offentlige virksomheder. Erhvervsudvalget er således fakultetets koordinerende organ for de aktiviteter, der angår erhvervssamarbejde. Formålet er at sikre en professionel tilgang til det private erhvervsliv.

Fakultets erhvervsudvalg er samtidig koordinerende for Science and Technologys institutters og centres lokale erhvervsudvalg.

Der er en række fordele forbundet med et øget erhvervssamarbejde:

 • adgang til eksterne forskningsmidler
 • netværk
 • deling af forskningsinfrastruktur
 • fælles forskningsansøgninger
 • samarbejde om uddannelser
 • bidrag til løsninger på de store samfundsudfordringer

Fakultets erhvervsudvalg har til opgave:

 1. i samarbejde med dekanatet, fakultetsledelsen og de lokale erhvervsudvalg at sikre de årlige målsætninger for omfanget og karakteren af erhvervssamarbejdet på fakultetet nås
 2. at komme med oplæg til fakultetsledelsen omkring overordnede strategiske principper og retning for fakultets erhvervssamarbejde
 3. at rådgive dekanatet og fakultetsledelsen om erhvervssamarbejde
 4. at sikre interessenter fra fakultetet og universitet som helhed i relevant omfang inddrages i erhvervssamarbejder
 5. at koordinere samarbejdet med de (større) virksomheder der går på tværs af institut- og centergrænser samt initiere ”større faglige satsninger” f.eks. pilotprojekter
 6. at understøtte universitets ledelse og aktører i samarbejdet med universitets strategiske erhvervspartnere
 7. at levere ledelsesinformation til dekanatet, fakultetsledelsen, udvalget for forskning og eksternt samarbejde samt universitetsledelsen ved forespørgsel

Dekanen nedsætter erhvervsudvalget.

Medlemmer af Erhvervsudvalget

Formand: Prodekan for forskning Søren Keiding

Formand: Prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen

Institut for Agroøkologi: Seniorforsker Birte Boelt

Institut for Bioscience: Seniorforsker Annette Bruhn

Institut for Datalogi: Professor Ira Assent

Institut for Datalogi: Specialkonsulent Søren Poulsen

Institut for Fysik og Astronomi: Professor Peter Balling

Institut for Fødevarer: Forskergruppeleder Karen K. Petersen

Institut for Geoscience: Professor Esben Auken

Institut for Husdyrvidenskab:Professor Knud Erik Bach Knudsen

Institut for Ingeniørvidenskab: Programme Manager Andy Drysdale

Institut for Kemi: Professor Kim Daasbjerg

Institut for Matematik: Seniorforsker Rodrigo Labouriau

Institut for Miljøvidenskab: Seniorforsker Hans Sanderson

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Lektor Esben Skipper Sørensen

Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug (DCA): Specialkonsulent Else Thordahl Meyer

Nationalt center for Miljø og Energi (DCE): Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO): Professor Kim Daasbjerg

Aarhus University School of Engineering (ASE): Udviklingschef Mikael Bergholz Knudsen