Erhvervsudvalg

Erhvervsudvalget for Science & Technology skal bidrage til øget dialog og samarbejde med det private erhvervsliv og offentlige virksomheder. Erhvervsudvalget er således fakultetets koordinerende organ for de aktiviteter, der angår erhvervssamarbejde. Formålet er at sikre en professionel tilgang til det private erhvervsliv.

Fakultets erhvervsudvalg er samtidig koordinerende for Science & Technology institutters og centres lokale erhvervsudvalg.

Der er en række fordele forbundet med et øget erhvervssamarbejde:

 • adgang til eksterne forskningsmidler
 • netværk
 • deling af forskningsinfrastruktur
 • fælles forskningsansøgninger
 • samarbejde om uddannelser
 • bidrag til løsninger på de store samfundsudfordringer

Fakultets erhvervsudvalg har til opgave:

 1. i samarbejde med Dekanatet, Fakultetsledelsen og de lokale erhvervsudvalg at sikre de årlige målsætninger for omfanget og karakteren af erhvervssamarbejdet på fakultetet nås
 2. at komme med oplæg til Fakultetsledelsen omkring overordnede strategiske principper og retning for fakultets erhvervssamarbejde
 3. at rådgive Dekanatet og Fakultetsledelsen om erhvervssamarbejde
 4. at sikre interessenter fra fakultetet og universitet som helhed i relevant omfang inddrages i erhvervssamarbejder
 5. at koordinere samarbejdet med de (større) virksomheder der går på tværs af institut- og centergrænser samt initiere ”større faglige satsninger” f.eks. pilotprojekter
 6. at understøtte universitets ledelse og aktører i samarbejdet med universitets strategiske erhvervspartnere
 7. at levere ledelsesinformation til Dekanatet, Fakultetsledelsen, Udvalget for forskning og eksternt samarbejde samt Universitetsledelsen ved forespørgsel

Dekanen nedsætter erhvervsudvalget.

Formand: Prodekan for forskning Søren Keiding

Formand: Prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen

Seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi

Seniorforsker Annette Bruhn , Institut for Bioscience

Professor Ira Assent, Institut for Datalogi

Specialkonsulent Søren Poulsen, institut for Datalogi

Professor Peter Balling, Institut for Fysik

Forskergruppeleder Karen K. Petersen, Institut for Fødevarer

Professor Esben Auken, Institut for Geoscience

Professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrvidenskab

Programme Manager Andy Drysdale, Institut for Ingeniørvidenskab

Professor Kim Daasbjerg, Institut for Kemi

Seniorforsker Rodrigo Labouriau, Institut for Matematik

Seniorforsker Hans Sanderson, Institut for Miljøvidenskab

Lektor Esben Skipper Sørensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Specialkonsulent Else Thordahl Meyer, Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)

Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, Nationalt center for Miljø og Energi (DCE)

Professor Kim Daasbjerg, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

Udviklingschef Mikael Bergholtz Knudsen, Aarhus University School of Engineering (ASE)

110169 / i31