Forskningsudvalg

Medlemmer

Prodekan for talent Jes Madsen (formand), dekanatet ST, jesm@au.dk

Professor Kurt Vesterager Gothelf, iNANO, kvg@chem.au.dk

Udviklingschef Kasper Lynge, ASE, kl@ase.au.dk

Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, per.kudsk@agro.au.dk

Professor Søren Fournais, Institut for Matematik, fournais@math.au.dk

Lektor Martijn Heck, Institut for Ingeniørvidenskab, mheck@eng.au.dk

Professor Ove Christiansen, Institut for Kemi, ove@chem.au.dk

Professor Derek V. Byrne, Institut for Fødevarer, derekv.byrne@food.au.dk

Professor Henrik Balslev, Institut for Bioscience, henrik.balslev@bios.au.dk

Professor Steen Hannestad, Institut for Fysik, steen@phys.au.dk

Professor David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, david@geo.au.dk

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, thj@mbg.au.dk

Seniorforsker Clive Sabels, Institut for Miljøvidenskab, cs@envs.au.dk

Professor Anders Møller, Institut for Datalogi, amoeller@cs.au.dk

Professor Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyrvidenskab, charlotte.lauridsen@anis.au.dk

Sabbaticalstipendier

Sabbaticalstipendier til VIP-ansatte på minimum lektor/seniorforskerniveau på ST

ST sabbatical stipendier 2018 og 2019

Læs mere her