Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Nat-Tech medarbejderportal Råd, nævn og udvalg Myndighedsbetjeningsudvalg

Myndighedsbetjeningsudvalg

Medlemmer

Prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen (formand) kni@au.dk

Professor Jørgen Eriksen, AGRO, jorgen.eriksen@agro.au.dk

Sektionsleder Lene Munksgaard, ANIS, lene.munksgaard@anis.au.dk

Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, BIOS, abp@bios.au.dk

Adjunkt Tavs Nyord, ENG, tavs.nyord@eng.au.dk

Seniorforsker Anne Winding, ENVS, aw@envs.au.dk

Lektor Ulla Kidmose, FOOD, ulla.kidmose@food.au.dk

Centerleder Mogens Sandø Lund, MBG, mogens.lund@mbg.au.dk

Direktør Niels Halberg, DCA, Niels.Halberg@icrofs.org

Direktør Hanne Bach, DCE, hba@dce.au.dk

Chefrådgiver Tove Enggrob, dekanat, te@au.dk

115351 / i31