ST Rekrutteringsforum

Gruppens formål

Koordinere, prioritere ressourcer, udvikle og skabe synergi mellem de mange aktiviteter for grundskole- og gymnasieelever samt deres lærere som institutternes og Science Museernes ansatte og studerende varetager.

Ud fra fælles strategiske retningslinjer fordele og prioritere midler fra dekanpulje til dækning lønudgifter til de af deres studerende, som bidrager til aktiviteterne.

Gruppen referer til daglig til prodekanen for uddannelse og leverer hvert år til en oversigt over årets aktiviteter og regnskab herfor og samtidig et forslag til justeringer af strategi, budget og organiseringen.

Medlemmer af ST Rekrutteringsforum

Medlemmer fra institutter og centre

iNANO:  Lise Refstrup Linnebjerg Pedersen 

Institut for Agroøkologi:  Rasmus Pedersen

Institut for Bioscience:  Jesper Givskov Sørensen 

Institut for Datalogi:  Søren Poulsen

Institut for Fysik og Astronomi:  Jan Arlt

Institut for Fødevarer: Rikke Karlsen

Institut for Geoscience:  Bo Holm Jacobsen

Institut for Husdyrvidenskab:  Stig Purup

Institut for Ingeniørvidenskab: 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: Birgitte Castenskjold Viborg

Institut for Kemi: Marianne Glasius

Institut for Matematik:  Klaus Thomsen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik:  Magdalena Pyrz

Science Museerne: Linda Greve

Medlemmer fra Administrationscenter ST

AU Uddannelse:  Eva Kvistgaard Arent og Pernille Maj Svendsen

 

Medlemmer fra ST Dekanat og ST Fakultetssekretariat

Finn Borchsenius (Prodekan for uddannelse)

Jens Holbech

95603 / i31