Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Nat-Tech medarbejderportal Råd, nævn og udvalg ST udvalg for ligestilling og diversitet

ST udvalg for ligestilling og diversitet

Fakultetsledelsen ved ST har nedsat sig selv som udvalg for ligestilling og diversitet. Under udvalget er udpeget en arbejdsgruppe bestående af:

Adjunkt Jo Philips, Institut for Íngeniørvidenskab
Lektor Sabine Ravnskov, Institut for Agroøkologi
Lektor Alexander Zelikin, Institut for Kemi
Professor Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi (sidder også i AUs centrale udvalg)

Institutleder Michelle Williams, Institut for Fødevarer (sidder også i AUs centrale udvalg)
Institutleder Carsten Suhr, Institut for Miljøvidenskab
Institutleder Jacob Schach Møller, Institut for Matematik
Institutleder Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi

Se mere om AU's politik og strategi på området på denne hjemmeside: 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/ufes/genderbalance/

127731 / i31